Poradce pro nájemníky je určen pro všechny nájemníky bytů hl. Města Prahy, kteří řeší potíže  spojené s užíváním bytů či mají nějaké nejasnosti ohledně bydlení.

Nájemníkům může zprostředkovat kontakty na vhodné služby a instituce ( sociální služby, správu domů a další).  Pomůže najít vhodný způsob řešení vzniklých situací, včetně dluhu na nájmu. Dokáže zorientovat v systému sociálních dávek určených k podpoře bydlení a v neposlední řadě poskytne nájemníkům radu a podporu v oblasti řešení sousedských vztahů, soužití v domě a stížností.

Lze se na něj obrátit, když:

  • potřebujete zajistit sociální službu, která by Vám pomáhala s vyřizováním náležitostí ohledně bydlení (nastavení plateb, žádosti o dávky na bydlení, vybavení bytu)
  • máte nejasnosti ohledně svých práv a povinností jakožto nájemce HMP
  • potřebujete podporu v oblasti sousedských vztahů, soužití v domě, apod.
  • nezvládáte hradit nájem, dlužíte na nájmu nebo víte, že v brzké době Vám na    nájmu  vznikne
  • potřebujete podporu při komunikaci se správní firmou (např. řešíte opravy, úpravy v bytě, apod.)

Kontakty:

Vojtěch Matys
tel.: 778 411 853
Provozní doba: Po - Čt: 9:00 – 14:00
e-mail: vojtech.matys@praha.eu,
adresa: Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1

Petr Květák
tel.: 773 767 434
Provozní doba: Po - Čt: 16:00 – 19:00
e-mail: petr.kvetak@praha.eu,
adresa: Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1