Agendu bydlení pro sociálně potřebné občany zavedlo hl. město Praha jako pomoc osobám, které se ocitli nezaviněně v tíživé bytové situaci, kterou si neumí vyřešit vlastními silami a kterým nemůže pomoci ani příslušná Městská část.

Usnesením č. 1154 ze dne 8.6.2020 schválila Rada HMP nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev.

Veškeré záležitosti vztahující se k pronájmu bytu, prodlužování doby nájmu bytu či pronájmu jiného bytu jsou uvedeny v Pravidlech.

Žádost o pronájem bytu zvláštního určení se podává na předepsaném formuláři:

  • žádost      pro fyzické osoby
  • žádost      pro krátkodobý pronájem bytu
    • krizové bydlení
    • humanitární bydlení (zajišťují nevládní neziskové organizace)

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Bc. Jan Švehla              oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 25
telefon: 236 003 103
e-mail: jan.svehla@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 18,00 hod.

 

Bc. Karolína Tomanová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 102
telefon: 236 002 758
e-mail: karolina.tomanova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
 

středa 8,00 - 18,00 hod.

 

Bc. Josef Kada              oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 23
telefon: 236 002 690
e-mail: josef.kada@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 18,00 hod.