Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1606 ze dne 5.8.2019 "Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ".

Původní Pravidla, která byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 442 ze dne 18.3.2019, byla zrušena.