Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2278 ze dne 20. 9. 2021 byla schválena Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev