Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2769 ze dne 7. 12. 2020 byla schválena "Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev".