Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1154 ze dne 8.6.2020 "Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev".

Původní Pravidla, která byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1606 ze dne 5.8.2019 a č. 442 ze dne 18.3.2019, byla zrušena.