Úřední desku naleznete zde: http://www.praha.eu » O městě » Úřední deska, případně pod níže uvedeným odkazem:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?cislo=&nazev=&text=&typ=0&odbor=10701&stranavel=15&test=value

Pronájem malometrážních a dlouhodobě neobsazených bytů v domech hl. m. Prahy

Hlavní město Praha nabízelo k pronájmu vybrané malometrážní byty a byty dlouhodobě neobsazené, a to dle Pravidel schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1718 ze dne 18.7.2017 (tímto usnesením byla nahrazena pravidla schválená usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1445 ze dne 7.6.2016).

Usnesením č. 2558 ze dne 25.11.2019 Rada hl. m. Prahy výše uvedená Pravidla zrušila.

 

Výběrová řízení na pronájem volných bytů nacházejících se v domech navržených k prodeji po technologicky - funkčních celcích

Hlavní město Praha nabízí k pronájmu volné byty nacházející se v domech navržených  k prodeji po technologicky - funkčních celcích, a to formou výběrových řízení dle pravidel schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1876 ze dne 15.8.2017, ve znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2416 ze dne 11.9.2018 (těmito usneseními byla zrušena původní pravidla schválená usneseními č. 669 ze dne 18.5.2012, ve znění usnesení č. 1872 ze dne 6.11.2012, ve znění usnesení č. 1431 ze dne 20.8.2013, ve znění usnesení č. 2698 ze dne 7.10.2014).

Výběrová řízení včetně bližších informací budou průběžně zveřejňována na úřední desce hl. m. Prahy.

Úřední desku naleznete zde: http://www.praha.eu » O městě » Úřední deska.

Vzor správně označené obálky naleznete zde.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Ing. Vlasta Tinterová oddělení privatizace bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 103
telefon: 236 003 178     
e-mail: vlasta.tinterova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod. 
  středa    8,00 - 18,00 hod.

Výběrová řízení na pronájem bytů v centru hl. m. Prahy za tržní nájemné

Vybrané bytové jednotky v atraktivních lokalitách centra hl. m. Prahy (zejména v Praze 1, Praze 2 a Praze 10) jsou pronajímány formou výběrového řízení za tržní nájemné. O pronájmu bytu rozhoduje výhradně Rada hl. m. Prahy.

Pravidla pro pronájem bytů výše uvedeným způsobem schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1264 ze dne 30.5.2017.

Výběrová řízení včetně bližších informací budou průběžně zveřejňována na úřední desce hl. m. Prahy.

Úřední desku naleznete zde: http://www.praha.eu » O městě » Úřední deska.

Vzor správně označené obálky naleznete zde.

 

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Alžběta Zezulová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 123
telefon: 236 003 268 (2559)     
e-mail: alzbeta.zezulova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod. 
  středa    8,00 - 18,00 hod.

Pronájem malometrážních a dlouhodobě neobsazených bytů v domech hl. m. Prahy

Hlavní město Praha nabízelo k pronájmu vybrané malometrážní byty a byty dlouhodobě neobsazené, a to dle Pravidel schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1718 ze dne 18.7.2017 (tímto usnesením byla nahrazena pravidla schválená usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1445 ze dne 7.6.2016).

Usnesením č. 2558 ze dne 25.11.2019 Rada hl. m. Prahy výše uvedená Pravidla zrušila.