(jedná se o bezbariérově upravené byty pro osoby s postižením pohybového ústrojí, vozíčkáře)

Agendu bydlení pro zdravotně postižené občany zavedlo hl. město Praha jako pomoc osobám, které mají postižení pohybového ústrojí, jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P a které nemohou svou bytovou situaci řešit vlastními prostředky. Podpora zdravotně postižených je dvojí. Spočívá jednak v nabídce pronájmu bytu zvláštního určení (BZU) a zároveň v poskytnutí sníženého nájemného v bytě BZU HMP

Usnesením č. 2278 ze dne 20. 9. 2021​ schválila Rada HMP nová Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev

Veškeré záležitosti vztahující se k pronájmu bytu, prodlužování doby nájmu bytu či pronájmu jiného bytu jsou uvedeny v Pravidlech.

Žádost o pronájem bytu zvláštního určení se podává na předepsaném formuláři.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Milena Smetanová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 116
telefon: 236 003 199    
e-mail: milena.smetanova@praha.eu
návštěvní dny po dobu nouz. stavu: pondělí   8:00 - 18:00 hod.
Přepážka č. 38 v přízemí budovy středa   8:00 - 18:00 hod.