Dostupné družstevní bydlení (Portál hlavního města Prahy)

Dostupné družstevní bydlení

Hlavní město Praha vám představuje projekt Dostupné družstevní bydlení. Projekt byl schválen v prosinci 2020. Hlavním principem je výstavba družstevních bytů na pozemcích, které poskytne hl. m. Praha. V současné době připravujeme ve spolupráci s vybranými městskými částmi jeho realizaci. 

 

Cílem projektu Dostupné družstevní bydlení v Praze s účastí města je pomoci zejména příslušníkům střední příjmové skupiny, včetně mladých rodin, kteří dnes mají velký problém dosáhnout na vlastnické bydlení. Rovněž chceme zajistit bydlení pro příslušníky profesí, které jsou pro chod a rozvoj hlavního města klíčové,“ říká radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová.

 

Družstevní výstavba má na našem území více jak stoletou tradici a již pro ni existuje právní rámec. V Česku se první bytové družstevní domy začaly stavět již na konci 19. století, v osmdesátých a devadesátých letech 20. století družstevní byty tvořily až 40 % z celkového bytového fondu. Pak ale nastal útlum s příchodem velkých developerů. Nyní v družstevních bytech žije u nás zhruba 10 % domácností a mnoho z těch původních již bylo převedeno do vlastnictví. Družstva jsou schopna byty postavit za výrazně nižší náklady než komerční developer, protože nejsou zakládána s cílem generovat zisk.