Výhody dostupného družstevního bydlení (Portál hlavního města Prahy)

Výhody dostupného družstevního bydlení

Pro občany

  • Až o 30 % nižší cena bytu díky poskytnutí pozemku od Prahy a nižší marži stavitele
  • Úvěr na stavbu si bere družstvo, družstevníci nemusí dokládat příjmy a nejsou dlužníky
  • Dosažení na výhodnější úrok na výstavbu díky zapojení města
  • Možnost odkupu pozemku od města do vlastnictví po splacení anuity
  • Možnost vícegeneračního rozložení splácení

Pro město

  • Nastavení podmínek členství v družstvu dle sociálních cílů obce 
  • Rozšíření bytového fondu obce díky třetinovému podílu na počtu bytů
  • Zajištění bydlení pro kritickou infrastrukturu města