Jungmannova 35, 110 01, Praha 1

 

 
jméno a příjmení činnost číslo dv. telefon e-mail
Ing. Josef Tunkl ředitel odboru 110 236 00 2353 josef.tunkl@praha.eu
 
oddělení právních a ekonomických činností
Mgr. Tomáš Trejtnar vedoucí oddělení 105 236 00 2126 tomas.trejtnar@praha.eu
JUDr. Lenka Valášková specialistka správního řízení, právnička oddělení 107A 236 00 2218 lenka.valaskova@praha.eu
Mgr. Pavel Gorčík právník oddělení 107A 236 00 2370 pavel.gorcik@praha.eu
Mgr. Jitka Plevová právnička oddělení 104 236 00 2500 jitka.plevova@praha.eu
Kamila Musilová podatelna oddělení 107B 236 00 3175 kamila.musilova@praha.eu
Ing. Vlasta Tintěrová referentka bytového fondu 103 236 00 3178 vlasta.tinterova@praha.eu
Pavla Čermáková hospodářka, ekonomka 109 236 00 2086 pavla.cermakova@praha.eu
Mgr. Sylva Nevedomská referentka bytové politiky 117 236 00 2390 sylva.nevedomska@praha.eu
Kateřina Cucová sekretářka odboru 109 236 00 2360 katerina.cucova@praha.eu
         
oddělení využití bytového fondu
MUDr. Stella Hošková vedoucí oddělení 107 236 00 2771 stella.hoskova@praha.eu
Mgr. Petr Chmelař, DiS. referent bytového fondu 111 236 00 2803 petr.chmelar@praha.eu
Bc. Kada  Josef  referent bytové politiky 23 236 00 2690 josef.kada@praha.eu
Mgr. Larisa Kastnerová   referentka bytového fondu 121 236 00 2441 larisa.kastnerova@praha.eu
Mgr. Zdeňka Plchová referentka bytového fondu 122 236 00 2732 zdenka.plchova@praha.eu
Mgr. Milena Smetanová referentka bytového fondu 116 236 00 3199 milena.smetanova@praha.eu
Bc. Jan Švehla referent bytové politiky 25 236 00 3103 jan.svehla@praha.eu
Mgr. Alžběta Zezulová referentka bytového fondu 123 236 00 3268 alzbeta.zezulova@praha.eu
Irena Tomanová referentka bytového fondu 119 236 00 2014 irena.tomanova@praha.eu
Ladislav Pešek referent bytového fondu 103 236 00 2696 ladislav.pesek@praha.eu
Bc. Karolína Tomanová referentka bytového fondu 102 236 00 2758 karolina.tomanova@praha.eu
Romana Hlaváčová referent bytového fondu 120   romana.hlavacova@praha.eu
Ing. Adéla Románková referentka bytového fondu 24 236 00 2147 adela.romankova@praha.eu
Ing. Tereza Hubáčková, DiS. referentka bytového fondu 22 236 00 3399 tereza.hubackova@praha.eu
         
oddělení přípravy a realizace projektů v oblasti bydlení      
Mgr. Monika Zezulová specialistka projektů v oblasti bydlení 124 236 00 4234 monika.zezulova@praha.eu
Bc. Petra Hrubá, DiS.  specialistka projektů v oblasti bydlení 124 236 00 4259 p.hruba@praha.eu
Ing. Milan Greineder metodik kontaktních míst pro bydlení v projektu MHMP - Sociální bydlení 101A 725 741 377 milan.greineder@praha.eu
Ing. Sabina Ludvíková koordinátorka pilotního testování nástrojů v projektu MHMP - Sociální bydlení 101A 777 460 952 sabina.ludvikova@praha.eu
Bc. Hana Mezerová referentka kontaktního místa pro bydlení v projektu MHMP - Sociální bydlení 101A 778 479 946 hana.mezerova@praha.eu
Ing. arch. Vojtěch Sigmund, Ph.D. manažer projetku MHMP - Sociální bydlení 101A 778 411 853 vojtech.sigmund@praha.eu
Dorota Smieskova, DiS. metodička referentů na podporu nájemních vztahů v projektu MHMP - Sociální bydlení 101A 773 778 518 dorota.smieskova@praha.eu
Mgr. Vojtěch Matys referent bydlení v projektu MHMP - Sociální bydlení 101A 778 411 853 vojtech.matys@praha.eu
Mgr. Petr Květák, DiS. referent bydlení v projektu MHMP - Sociální bydlení 101A 773 767 434 petr.kvetak@praha.eu
Bc. Darina Pirklová, DiS. referentka kontaktního místa pro bydlení v projektu MHMP - Sociální bydlení 101A 778 731 569 darina.pirklova@praha.eu