Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 109
Na stránce:
První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další
 • 12. 4. 2021 Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci v metropoli. Cílem je stavět 9 000 bytů ročně a vlastnit 35 000 městských bytů do roku 2030
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracoval nový plán na budoucí rozvoj bydlení. Strategie se konkrétně věnuje výstavbě dostupného a kvalitního bydlení, zvyšování počtu městských bytů i spolupráci města s významnými aktéry v této oblasti. Stavět by se mělo zejména na nevyužitých brownfieldech i na vhodných městských pozemcích. Strategie rozvoje bydlení nahrazuje koncepci bytové politiky z roku 2004. Nový dokument by měl více zohledňovat aktuální potřeby rozvíjejícího se města a zejména vytvořit podmínky k tomu, aby Praha již nadále nebyla metropolí s jednou z nejnižších finančních dostupností bydlení v Evropě.
 • 29. 3. 2021 Praha pronajme městské byty organizaci Centrum služeb pro rodinu a dětský domov Charlotty Masarykové
  Rada hlavního města Prahy dnes schválila materiál, který umožní pronájem dvou bytů svěřených městské části Praha 3 pražské příspěvkové organizaci Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové.
 • 22. 3. 2021 Praha po letech zahájí novou obecní výstavbu. Zakázku na výstavbu bytů na Černém Mostě bude v dubnu schvalovat městské zastupitelstvo
  Rada hl. m. Prahy dnes projednala návrh veřejné zakázky na výběr zhotovitele pro výstavbu dvou bytových objektů v lokalitě Černý Most. Po dokončení výstavby vznikne 28 bytů, z toho dva byty pro zdravotně znevýhodněné. Návrh bude v dubnu schvalovat pražské zastupitelstvo.
 • 8. 3. 2021 Hlavní město pronajme šest bytů obětem represí běloruského režimu
  Rada hlavního města Prahy na pondělním jednání schválila pronájem šesti bytů pro běloruské občany zraněné či pronásledované tamním režimem. Praha tak vyhověla žádosti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky.
 • 1. 3. 2021 Nájemné v nebytových prostorách hlavního města se ani v letošním roce nezvýší
  Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila nulovou míru valorizace nájemného v nebytových prostorách v majetku hlavního města pro rok 2021. Kvůli pandemii koronaviru přistoupila Praha k obdobnému kroku už v minulém roce.
 • 9. 2. 2021 Pražské zkušenosti s prosazováním nových zákonných pravidel pro online platformy zprostředkovávající krátkodobé ubytovací služby
  V loňském roce Parlament ČR přijal novelu zákona, který stanoví povinnosti online platformám, které zprostředkovávají ubytovací služby. Na základě tohoto zákona živnostenské odbory pražských městských částí zaslaly výzvy platformám jako např. Airbnb, Booking.com apod., aby sdělily informace o uzavřených smlouvách a místech, kde jsou ubytovací služby provozovány. Tyto informace přitom potřebuje hlavní město Praha pro účinné vymáhání dodržování zákonů ze strany poskytovatelů ubytování. Dosavadní zkušenosti shrnuje radní hl. m. Prahy pro legislativu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová s tím, že je nutný celoevropský právní rámec, který umožní vymáhat dodržování povinností platforem.
 • 8. 2. 2021 Praha podpoří v městských částech pozici referentů, kteří pomohou lidem se zabydlet v obecním bytě
  Pražští radní rozhodli o poskytnutí dotace na zajištění pozice referentů na podporu nájemních vztahů, kteří budou zaměstnání na úřadech městských částí Praha 3 a Praha 7. Neinvestiční účelová dotace v hodnotě 2,1 milionu korun zajistí personální provoz těchto míst do konce roku 2022. Materiál bude příští čtvrtek projednávat zastupitelstvo.
 • 22. 1. 2021 Hlavní město poskytne Praze 20 a Zbraslavi dotace na rekonstrukci bytového fondu
  Zastupitelstvo hlavního města Prahy na čtvrtečním jednání rozhodlo o dalším uvolnění finančních prostředků z Fondu rozvoje dostupného bydlení. U městské části Praha-Zbraslav bude navýšena původní dotace, o kterou bylo žádáno v roce 2018. Praha 20 obdrží dotaci na stavbu multifunkčního mezigeneračního bytového domu na pozemcích v Horních Počernicích. Celkově se jedná o dotace ve výši necelých 19 milionů korun.
 • 19. 1. 2021 Magistrát otevřel svoje kontaktní místo pro bydlení. Pomůže občanům s řešením bytové nouze
  Magistrát hlavního města zprovoznil svoje kontaktní místo pro bydlení. Je určeno pro všechny obyvatele Prahy, kteří potřebují pomoci či poradit při řešení své bytové situace. Především pokud si chtějí udržet stávající bydlení nebo při hledání nejúčinnějších řešení bytové nouze. Kontaktní místo bude zatím kvůli koronavirové pandemii fungovat v omezeném režimu.
 • 11. 1. 2021 Úprava nájemného v městských bytech se nedotkne ohrožených skupin nájemníků
  Výše nájemného pro stávající nájemníky bytů v dispozici hlavního města se bude měnit, rozhodli o tom pražští radní. Město myslí na ohrožené skupiny v rámci pandemie COVID-19, a proto se jich tento postup zatím nebude týkat. Nová výše nájmu pro ostatní nájemníky bude stále velmi výhodná - zhruba poloviční oproti tržnímu nájmu. Město díky úpravě nájemného získá potřebné prostředky na rekonstrukce a novou bytovou výstavbu.
Celkový počet: nejméně 109
Na stránce:
První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další