„Areál Skloněná po rekonstrukci přispěje k dalšímu, tolik potřebnému rozšíření městského bytového fondu. Kromě zhruba 175 nových bytů areál nabídne i zázemí pro poskytovatele sociálních služeb. Získávání nových kapacit pro dostupné bydlení tak jde ruku v ruce s opravami stávajícího městského bytového fondu, které nabraly rekordní tempo,“ uvedl radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Hlavní město nyní jedná i s představiteli městské části Praha 9 o následném převodu dvou z pěti domů do správy městské části, která by se také měla podílet na rozvoji dostupného bydlení. Jednotlivé objekty budou postupně rekonstruovány a rekolaudovány na bytové domy. Odkup areálu bude projednán na zářijovém zasedání zastupitelstva a financován z finančních prostředků Fondu rozvoje dostupného bydlení.

„Jsem rád, že dochází k efektivnímu vyžívání městského majetku. Je logické, aby se v případě, že pokud je majetek ve vlastnictví městské společnosti, jako je tomu zde v případě Dopravního podniku, kdy jeho nepotřebný areál, který může nadále sloužit Pražanům k bydlení, bude ve vlastnictví města. Bohužel to, co zní jako logická samozřejmost, se v minulosti nestávalo a docházelo k prodejů strategického městského majetku z městských společností, aniž by město mohlo uplatnit svůj zájem,“ dodal radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Hlavní město Praha trpí nedostatkem obecního bytového fondu, a proto je odkup nemovitostí jedním z nástrojů, jak získat do správy více bytových jednotek. V dubnu schválená Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze počítá s novou městskou výstavbou v rozsahu minimálně 500 bytů ročně (s cílem dosáhnout toho do roku 2030). Dalším nástrojem je tzv. městská nájemní agentura, jejíž pilotní provoz byl spuštěn v červnu a potrvá dva roky. Praha chce jejím prostřednictvím

spolupracovat s vlastníky soukromých bytů a ty pronajímat občanům z řad čekatelů na městský byt či těm, kteří jsou v závažné bytové nouzi. První rodina, které byl pronajat byt přes tuto agenturu, je již nastěhovaná. Z posuzovaných bytů jich bylo dosud vybráno celkem 15 a se sedmi z majitelů těchto bytů se už podařila uzavřít spolupráci.