Ubytovna Nad Slávií patří státní organizaci Správa železnic, v současné chvíli ji ale pronajímá soukromému provozovateli. Pražský radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský po návštěvě ubytovny ve spolupráci s Prahou 10 minulý rok zahájil se Správou železnic jednání týkající se budoucnosti ubytovny. Magistrát a městská část požadovaly, aby v objektu nebyly ubytovávány rodiny s dětmi. Ke konci roku 2020 tam přitom žilo 13 rodin s 26 dětmi, celkem na ubytovně žilo 139 lidí.

Správa železnic má v budoucnu v plánu objekt zrekonstruovat a využít pro své účely. V mezičase ale přistoupila na návrhy magistrátu, aby byla omezena kapacita ubytovny tak, aby v ní provozovatel nemohl ubytovávat rodiny s dětmi.

„Chtěl bych poděkovat za vstřícný přístup Správy železnic, která pochopila náš zájem na tom, aby na ubytovně s nevyhovujícími podmínkami nevyrůstaly rodiny s dětmi a aby došlo k omezení její kapacity. Dojde tak i ke snížení sociální zátěže v jejím okolí. Ve spolupráci s Prahou 10 rodinám žijícím na ubytovně postupně pronajímáme městské byty a nechceme, aby se tam objevily jiné rodiny a my tak stejný problém museli řešit stále dokola,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský.

Osmi rodinám, které projevily zájem, zajistil Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Prahou 10 a sociálními pracovníky z několika organizací standardní bydlení v městských bytech, dvě rodiny se do městského bytu přestěhovat nechtěly, ostatní se do bytů stěhovat budou.

Pro všechny ubytované byla domluvena základní podpora ze strany sociálních pracovníků, kteří jim nabízejí pomoc s hledáním jiného ubytování nebo poradenství ohledně nároku na státní sociální podporu.

„Sám vychovávám dvě malé dcery a nedokážu si představit, že by měly vyrůstat na ubytovně, tedy ve zcela nevyhovujícím prostředí. Proto se ve spolupráci s magistrátem dlouhodobě snažíme dostat rodiny s dětmi z ubytoven a zajistit dětem důstojný vstup do života a možnost rozvíjet se v adekvátním prostředí,“ vysvětluje místostarosta Prahy 10 Petr Beneš, který má obecní byty na starosti.

„Naše koalice se zavázala, že žádné dítě nebude vyrůstat v nevyhovujícím prostředí ubytoven. V tomto volebním období jsme pronajali již přes šedesát městských bytů rodinám z ubytoven a další budou následovat. Svůj slib tak plníme,“ dodává radní Zábranský.  

Příloha: