Odpovědi na tyto a další otázky nabídne online diskuze nejen pro občany Prahy 8, která se uskuteční ve čtvrtek 6. května 2021 v 16 hodin v Centru architektury a městského plánování – CAMP.

Kdo bude hledat odpovědi?

JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní hl. m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy

Mgr. Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy

Ing. Tomáš Hřebík, PhD., radní městské části Praha 8

Ing. Miloš Růžička, starosta městské části Praha – Ďáblice

Petr Urbánek, Pražská developerská společnost

Ing. arch Jaromír Hainc, PhD., IPR

prof. Ing. arch. Michal Kohout, ČVUT

Ing. Petr Vohralík, Česká spořitelna

Mgr. Anna Ježková, Coop Development

Mgr. Martin Kroh, SBD Praha

Ing. Oldřich Sova, bytové družstvo Pokrok

Mgr. Jan Eisenreich, spolek DoDružstva

Mgr. Jiří Kučera, AK Kučera & Associate

Moderátor:

Ing. arch. Lukáš Vacek, PhD., městská část Praha 8

 

Stream bude možné sledovat na stránkách http://praha.camp/ .
Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #praha8.