Město pomáhá potřebným mimo jiné tak, že jim dává možnost získat pronájem městského bytu. „Za toto volební období jsme pronajali 138 sociálních bytů, z toho 71 rodinám. Z nich šlo ve 43 případech o rodiny samoživitelů a v 28 případech o úplné rodiny se dvěma rodiči,“ uvedl radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský s tím, že Praha aktuálně řeší pronájem sociálního bytu s dalšími 37 rodinami samoživitelů a 25 úplnými rodinami.

Další prioritou současné koalice je rekonstrukce dlouhodobě neopravených bytů v majetku hlavního města. Během prvních čtyř měsíců letošního roku bylo opraveno 87 těchto bytů. Za stejné období v loňském roce jich město opravilo 39, tempo oprav bytů se tedy výrazně zrychlilo. Praha zároveň rekonstruuje zanedbané bytové domy. Už v roce 2019 došlo meziročně k navýšení výdajů na opravy a rekonstrukce bytového fondu z 271 milionů Kč na 331 milionů Kč. Letos chce do oprav a rekonstrukcí bytů Praha vložit celkem 624 milionů Kč. Do konce tohoto volebního období by město rádo zrekonstruovalo všechny zatím neopravené městské byty a provedlo potřebné rekonstrukce bytových domů.

„Na pomoc Pražanům v oblasti bydlení chceme také vytvořit integrovaný systém řešení bytové nouze. Pro město jsme na projekt získali 45 milionů korun z evropských fondů a plánujeme například rozšíření sítě kontaktních míst pro bydlení, vznik nadačního fondu pro podporu bydlení či vznik sociální realitní agentury,“ doplňuje radní Adam Zábranský.