„Opravy bytů jsou jednou z priorit koalice. Pomocí finančních prostředků z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy přispíváme i na rekonstrukce bytů, které jsou svěřené městským částem. Tyto byty se tak pronajmou potřebným občanům mnohem dříve,“ říká radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Ve zmíněných dvou případech bude zrekonstruované byty po dobu deseti let obsazovat magistrát. Praha z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy přispívá městským částem buď ve formě bezúročné půjčky, nebo právě prostřednictvím dotace. V případě poskytnutí dotace má město právo po dobu deseti let vybírat nájemníky do bytů městských částí.

„Náklady na rekonstrukce se můžou zdát vysoké, ale jde o strategii města, jak zabránit privatizaci bytů, která je z našeho pohledu nežádoucí. Díky dotacím mohou městské části realizovat náročnější rekonstrukce, které by si bez finanční pomoci nemohly dovolit, protože jejich finanční návratnost je až v dlouhodobém horizontu,“ doplňuje radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský. Některé městské části místo náročnějších rekonstrukcí prázdné byty prodávají, což je v rozporu se strategií hl. m. Prahy stávající městské byty udržet pro dostupné nájemní bydlení.

Hlavní město věnuje zvýšenou pozornost i rekonstrukcím bytů ve svém majetku. Během prvních pěti měsíců roku 2020 bylo opraveno 154 bytů, což je výrazné zrychlení. Za stejné období v loňském roce totiž rekonstrukcí prošlo 49 bytů, tedy třikrát méně. Cílem je do konce roku opravit 220 bytů tak, aby hlavní město už nemělo žádné dlouhodobě neopravené byty. V majetku má Praha celkem zhruba 7 600 bytů.