Praha 3 obdrží podporu ve výši necelých 11 milionů Kč. Za ni opraví 21 bytových jednotek, kterými bude po dobu deseti let disponovat hlavní město Praha. Praha 10 dostane dotaci ve výši 23 milionů Kč, která poslouží k opravě 32 bytů. Ty budou rovněž všechny po dobu deseti let obsazovány hlavním městem.

„Nejvyšší částka půjde městské části Praha-Zbraslav, a to 50 milionů korun.  Z těchto prostředků dojde k demolici stávajícího bytového domu, místo kterého bude postaven nový o kapacitě třinácti bytů s jedním nebytovým prostorem v přízemí. Pět z těchto nově vzniklých bytů bude obsazovat Praha,“ uvedl radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Celkově tak bude z dotací opraveno 53 bytů a vznikne třináct nových. Prostředky z Fondu rozvoje dostupného bydlení pomáhají s veřejnou bytovou výstavbou i s opravami již existujících bytových jednotek a domů v majetku hlavního města Prahy, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a dalších pobytových kapacit sociálních služeb.