V pronajatých bytech budou žít klienti, kteří dosud žili v Chráněném bydlení Draháň, konkrétně ve Vile Jitka, kterou organizace Bona nemůže již dále užívat. Vzhledem k velikosti a dispozici obou bytů budou využívány více klienty sociální služby. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou za cenu 100 Kč/m².

„Praha dlouhodobě podporuje organizace zabývající se prospěšnou činností, a to například prostřednictvím pronájmu městských bytů. Systém chráněného bydlení podporuji jako krok k deinstitucionalizaci péče o duševně nemocné občany a občanky, který jim dává možnost získat samostatnost a za podpory sociálních pracovníků stabilizovat jejich bytovou i psychickou situaci,“ uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Pobytová služba chráněného bydlení je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního znevýhodnění nebo chronického onemocnění (včetně duševních nemocí) a jejich situace tak vyžaduje pomoc jiné osoby. Pracovníci neziskové organizace připravují své klienty k budoucímu samostatnému bydlení, například s podporou terénní či ambulantní sociální služby. Cílem režimu chráněného bydlení je připravit klienty na začlenění do společnosti a pomoci jim osamostatnit se.