První z nových datových sad obsahuje statistický přehled počtu vedených soudních sporů vztahujících se k bytovému fondu hlavního města Prahy za první čtvrtletí letošního roku. Při soudních sporech se nejčastěji jednalo o vyklizení bytu, kdy v 29 případech byl důvodem dluh na nájemném, sedmkrát šlo o neoprávněný podnájem a pět případů mělo ještě jiný důvod. Soud kromě toho v celkem čtyřech sporech řeší i přezkum oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu.

Další aktuálně publikovaná data evidují žádosti o pronájem bytů hl. m. Prahy. Ze zveřejněných údajů je zřejmé, že do konce prvního čtvrtletí roku 2021 nově požádalo o bydlení v kategorii pro sociálně slabé celkem 196 lidí, o byty pro seniory se hlásilo 34 osob a 21 uchazečů projevilo zájem o byty speciálně upravené pro zdravotně postižené.

Zhruba necelou polovinu žádostí už projednala pracovní skupina a větší část z nich doporučila k pronájmu bytu. Statistika v neposlední řadě zaznamenává i současný počet žadatelů čekajících v pořadníku na pronájem bytu v jednotlivých kategoriích.

Uvedená data ovšem obsahují pouze údaje o bytech přímo vlastněných hl. m. Prahy, které nebyly svěřeny Statutem hl. m. Prahy do správy jednotlivým městským částem.

Zveřejněná čísla jsou sama o sobě především statistickým přehledem, vhledem do problematiky bytového fondu hlavního města a posílením transparentnosti úřadu. Nabývají však na významu a využitelnosti především propojením s jinými daty, například s dalšími datovými sadami z oblasti bytového fondu, které již byly dříve publikovány a poskytují tak ucelenější obrázek o agendě, případně i s daty jiných poskytovatelů v oblasti statistiky nebo sociální oblasti.

Publikace dat v neposlední řadě slouží i pro zveřejnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případě žádosti občanů tak na ně může být přímo odkazováno.

Aktuálně zveřejněné datové sady z oblasti bytového fondu jsou k dispozici zde: