Za rok a čtvrt své existence udělala Pražská developerská společnost obrovský kus práce. Nastavuje standardy profesionální péče o svěřený nemovitý majetek, posouvá přípravu konkrétních lokalit dopředu a koordinuje komunikaci mezi všemi městskými subjekty a státní správou. Díky tomu bylo možné předložit vedení hlavního města prvních šest bytových projektů k odsouhlasení další fáze investiční přípravy. Město má dostatek pozemků, na kterých může projekty připravovat a z našeho pohledu nemusíme čekat na žádnou další legislativu v oblasti bydlení – vše je věcí profesionální přípravy a je to hlavní cesta, jak z pohledu města parametry dostupnosti bydlení zlepšit,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Projekty bytových domů připravuje PDS například v Praze 5 nebo v Praze 10. U těchto dvou projektů se počítá s vyhlášením architektonické soutěže na budoucí podobu bytových domů. Příprava se také uskutečňuje v souladu s již schválenými standardy pro městskou bytovou výstavbu.

„Projekty budou dále připravovány ve spolupráci s dalšími odbory města a hlavně v souladu s dokumentem zadání investora pro městskou bytovou výstavbu, který rada města schválila v dubnu s cílem, aby projekty byly pro město jako vlastníka dlouhodobě ekonomicky a provozně efektivní,“ dodává radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský.

„Mezi schválenými plány jsou menší bytové projekty a mateřská škola, větší projekty, jako například první etapa většího bytového projektu v Dolních Počernicích, budou následovat. Postup na projektech je možný jen v součinnosti s danými městskými částmi, které jsou otevřené nové bytové výstavbě a k řešení palčivého nedostatku dostupného bydlení. Věřím, že brzy představíme naše další projekty,“ říká Petr Urbánek, ředitel PDS.    

Přehled projektů PDS, které vstupují do další fáze investiční přípravy:

Bytový dům Vršovická, Praha 10

  • 100 – 140 městských nájemních bytů + maloobchodních jednotek v přízemí budovy

V Botanice, Praha 5

  • Městský blok s 45 – 60 bytovými jednotkami a službami v přízemí

Ládví, Praha 8

  • Experimentální projekt modulární bytové výstavby se zachováním parkovacích kapacit v lokalitě s až 40 městskými nájemními byty

Bytový dům Palmovka – Zenklova, Praha 8

  • Polyfunkční dům s 50 městskými nájemními byty a plochami pro maloobchod a administrativu

Bytový dům Nový Zlíchov, Praha 5

  • Menší projekt s cca 30 byty

Na Hutích – školka, Praha 14

  • Stavba občanské vybavenosti, nutná akce pro další rozvoj většího území

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hl. m. Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy předáno k hospodaření více než 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví metropole, na nichž se počítá s výstavbou 6 000 až 8 000 bytů v horizontu až 10 let. Více na www.pdspraha.eu.