Bytový dům Rektorská projde rekonstrukcí, která spočívá v zateplení střešního a obvodového pláště a výměně hromosvodu. O zakázku byl ze strany firem velký zájem, komise hodnotila nabídky od 12 dodavatelů. Prostředky na stavební úpravy budou uvolněny z Fondu rozvoje dostupného bydlení.

„Předpokládali jsme, že cena zakázky bude dosahovat částky 7,7 milionu korun, ale díky tomu, že soutěžilo 12 společností, se podařilo dosáhnout ceny 5,5 milionu korun. Obyvatelé bytového domu Rektorská se tak za několik měsíců budou moci těšit z nového zateplení budovy. Jsem rád, že postupně zlepšujeme stav magistrátního bytového fondu,“ uvedl pražský radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Během tohoto volebního období došlo k výraznému zrychlení oprav magistrátních bytů. Za období leden až listopad 2020 bylo rekonstruováno 385 bytů, což je 2,5násobek počtu za stejné období v loňském roce.