„Jsem rád, že Pražská developerská společnost zavádí při správě městského majetku stejné profesní postupy, které standardně užívají soukromé realitní společnosti. Stanovení tržní hodnoty nemovitostí k nim jednoznačně patří a například otevřené podílové realitní fondy jej ze zákona provádí dvakrát ročně. Přesná a aktuální data jsou základem pro každé naše strategické rozhodnutí, ať už se týká jednotlivých lokalit, nebo směřování svěřeného pozemkového vlastnictví jako celku,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Pravidelné tržní ocenění je důležitým krokem ke změně vnímání hodnoty veřejných nemovitých aktiv hlavního města Prahy. Jedním klíčových úkolů Pražské developerské společnosti je zhodnocení městských pozemků formou investorské přípravy a realizace městské bytové výstavby. Tržní ocenění je ukazatel aktuální hodnoty svěřených nemovitostí, který v krátkodobém i dlouhodobém výhledu ukáže, jak se to Pražské developerské společnosti daří. Mimo to tržní ocenění poslouží jako základ pro rozhodování města o jeho investičních aktivitách a také například pro jednání o financování investičních projektů,“ dodává Petr Urbánek, ředitel PDS.

„Hodnota pozemků a nemovitostí v majetku se mění v čase nejen spolu s celým realitním trhem, ale s každým pozitivním krokem v procesu přípravy pozemků, například získaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením, lze odhadnout změnu v čase v hodnotě pozemků. Jsem rád, že takové hodnoty u pozemků vybraných po bytovou výstavbu bude město pravidelně získávat,“ uzavírá radní hl. m. Prahy pro majetek Jan Chabr.   

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hl. m. Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy předáno k hospodaření cca 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví metropole, na nichž se počítá s výstavbou 6 000 až 8 000 bytů v horizontu až 10 let. Více na www.pdspraha.eu.