Konference „Bydlení, nájemné, správa města“

Konference „Bydlení, nájemné, správa města“ se konala 5. října 2020 v budově Nové radnice.
Úvodní slov pronesl a konferenci moderoval 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj Petr Hlaváček
.

 

Videozáznam

 

Prezentace

Na konferenci byly prezentovány tyto příspěvky:

 

Systémy a rozhodování veřejné správy - samosprávné členění Prahy

Tomáš Hudeček (Masarykův ústav vyšších studií ČVUT), Jaromír Hainc (IPR Praha)

Analýza nájemního bydlení – vývoj nájemného v Praze v podrobném územním členění v období 2019 až 06/2020

Petr Hána, Deloitte
 

Ekonomické dopady rozvoje a plánování v území na rozpočet hlavního města a republiky

Eduard Forejt, CREEX

 

Spolupráce soukromého a veřejného sektoru na bytové výstavbě

Petr Urbánek, Pražská developerská společnost
 

Novela zákona 151/1997 o oceňování majetku  - klíčový krok k efektivní spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výstavby a developmentu

Martin Červinka, kancelář 1. náměstka primátora Petra Hlaváčka