Koncept startovacích bytů vychází ze skutečnosti, že bytová podpora pomáhá mladým rodinám překlenout ekonomicky nejobtížnější léta na začátku profesní dráhy, je koncipována jako dočasná a postupně se snižující.

Za rodinu je považováno:

  • Dvojice lidí, bez ohledu na právní statut (sezdaný pár, nesezdaný pár, registrované nebo neregistrované partnerství), z nichž alespoň jeden má v péči minimálně jedno nezletilé dítě
  • Jednotlivec, který má v péči svěřeno alespoň jedno nezletilé dítě. Může jít např. o rodiče, pěstouna nebo jinou osobu zodpovědnou za osobu dítěte

 

Usnesením č. 1973 ze dne 11. 9. 2023 schválila Rada HMP

 

​Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev​

 

Vstupní kritéria, postup projednávání žádosti, doba trvání nájmu i výše nájmu jsou definovány ve výše uvedených Pravidlech.

 

Žádost o pronájem bytu pro osoby v sociální tísni se podává na předepsaném formuláři.

 

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Bc. Jan Švehla              oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 25
telefon: 236 003 103
e-mail: jan.svehla@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.

 

Ing. Tereza Hubáčková, DiS. oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 22
telefon: 236 003 399
e-mail: tereza.hubackova@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.

 

Ing. Adéla Románková. oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 24
telefon: 236 002 147
e-mail: adela.romankova@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.

 

Bc. Josef Kada              oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 23
telefon: 236 002 690
e-mail: josef.kada@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.