Vybrané profese (mimo zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy):

Vybranými profesemi jsou pro účely těchto pravidel žadatelé, kteří jsou na pronájem/podnájem bytu HMP navrhováni:

  1. státními orgány a organizacemi, orgány HMP, organizacemi, jejichž zřizovatelem je HMP, příslušnou správní společností (dále jen „subjekt“), a příslušnými odbory MHMP v rámci kvóty schválené RHMP

Konkrétním nájemcem/podnájemcem bytu HMP může být výhradně příslušník/zaměstnanec „subjektu“ nebo organizace, pro kterou pronájem/podnájem bytu navrhuje příslušný odbor MHMP.

  1. ředitelem MHMP v rámci kvóty schválené RHMP

Konkrétním nájemcem/podnájemcem bytu HMP může být výhradně zaměstnanec HMP zařazený do MHMP, který podal žádost o pronájem/podnájem bytu elektronickou formou prostřednictvím aplikace „Žádosti o byt“, zveřejněné na intranetu a po jejím schválení ředitelem/kou MHMP k řešení, vyplní formulář žádosti v listinné podobě.

 

Usnesením č. 1973 ze dne 11. 9. 2023 schválila Rada HMP  

 

PRAVIDLA pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev.

 

Veškeré záležitosti vztahující se k pronájmu bytu, prodlužování doby nájmu bytu či pronájmu jiného bytu jsou uvedeny v Pravidlech.

 

Žádost o pronájem bytu pro osoby v sociální tísni se podává na předepsaném formuláři.

 

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Policie ČR

Mgr. Alžběta Zezulová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 119
telefon: 236 003 268
e-mail: alzbeta.zezulova@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.

 

Městská policie hl. m. Prahy

Mgr. Petr Chmelař, DiS. oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 111
telefon: 236 002 803
e-mail: petr.chmelar@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.

 

Ostatní vybrané profese

Mgr. Zdeňka Plchová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 122
telefon: 236 002 732
e-mail: zdenka.plchova@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.