Hl. m. Praha stanovuje za 1 m2 podlahové plochy bytu bez částky za vybavení bytu zařizovacími předměty měsíčně základní výši nájemného:  

183,08 Kč v širším centru Prahy (katastrální území: Josefov, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Hradčany, Karlín, Vinohrady, Vyšehrad, Žižkov, Smíchov, Košíře, Dejvice, Vršovice, Holešovice, Bubeneč, Střešovice, Nusle, Libeň, Podolí, Břevnov)

147,37 Kč v ostatních katastrálních územích

 

Výše uvedené nájemné se nevztahuje:

 • na nájemní smlouvy vzniklé na základě výběrových řízení
 • na služební byty
 • na případy, kdy je předchozím rozhodnutím Rady HMP pro konkrétní dům stanoveno nájemné vyšší než uvedené
 • na případy, kdy je v nájemní smlouvě ujednáno nájemné vyšší než uvedené

Systém slev:

Senioři a osoby se zdravotním postižením: 

 • výše nájemného vychází ze základního nájemného, kdy se snížené nájemné určí odečtením 35 % ze základního nájemného

Osoby v sociální tísni:

 • výše nájemného vychází ze základního nájemného, kdy se snížené nájemné je stanoveno následovně: 
 • 1. rok - snížené nájemné o 45%
 • 2. rok - snížené nájemné o 35%
 • 3. rok - snížené nájemné o 25%
 • 4. rok - snížené nájemné o 15%

Mladé rodiny - startovací byty:

 • výše nájemného vychází ze základního nájemného, kdy se snížené nájemné je stanoveno následovně: 
 • 1.-3. rok - snížené nájemné o 40%
 • 4. rok - snížené nájemné o 30%
 • 5. rok - snížené nájemné o 20%
 • 6. rok - snížené nájemné o 10%
 • 7. rok - základní nájemné