Byty pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny jako pomoc osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, ZTP nebo potvrzení o invaliditě III. stupně, a které nemohou svou bytovou situaci řešit vlastními silami. Podpora spočívá v poskytnutí bytu se sníženým nájemným.

 

Usnesením č. 1973 ze dne 11. 9. 2023​ schválila Rada HMP

 

PRAVIDLA pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev.

 

Vstupní kritéria, postup projednávání žádosti, doba trvání nájmu i výše nájmu jsou definovány ve výše uvedených Pravidlech.

 

Žádost o pronájem bytu pro osoby v sociální tísni se podává na předepsaném formuláři.

 

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Milena Smetanová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 116
telefon: 236 003 199    
e-mail: milena.smetanova@praha.eu
návštěvní dny - přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.