Žádám o městský byt

Městské byty jsou určeny zejména pro zaměstnance vybraných profesí, které se Praha rozhodla na svém území podporovat i tím, že jim poskytne bydlení. Jde především o učitele, policisty, zdravotní pracovníky, hasiče atd. 

 

Kromě podporovaných profesí jsou městské byty prioritně určeny také pro seniory, Pražany v bytové nouzi a zdravotně hendikepované.