Kampu v hodnocení turisté považují za nejromantičtější část Prahy. Faktem je, že svými detaily Kampa okouzluje nejen turisty, ale i samy Pražany,  kteří  na Kampu chodí sportovat, venčit psy  nebo relaxovat.

Sochy dotvářejí kouzlo

V každém období má své kouzlo. To je dotvářeno například kavárnou u mlýnského kola Všehrdova mlýna, mlýnským kolem u Velkopřevorského mlýna, které hlídá vodník Kabourek, a  několika dalšími sochami rozesetými po ostrově. Dvě dětská hřiště, několik restaurací s báječným výhledem na město a další, které jsou na náměstíčku, jsou spíše pro turisty než pro Pražany. Také Kampa muzeum (Sovovy mlýny) se pečlivě stará, aby ostrov byl pastvou pro oko díky expozici soch mimo areál muzea.

Ostrov českých umělců 

Ve zprávě o ostrově je připomínána i Lennonova zeď, která s Kampou sice souvisí, ale neleží na ostrově. Pro Čechy je spíše důležité, že tu na zdi bývaly u Velkopřevorského mlýna básničky Václava Hraběte. Na Čertovce se při pečlivém pozorování dají najít i zbytky prvních říčních lázní v Praze (nedaleko zahradnického domu), velký význam má tzv. Werichův dům, kde ale nebydlel jen Jan Werich, ale také český buditel Josef  Dobrovský (tehdy to ovšem byla koželužna) a jeden z největších českých básníků, Vladimír Holan. Nedaleko žil i Jiří Trnka.

Pražské Benátky

Turistům, a to i českým, nabízí prohlídku části Kampy a seznámení s historií ostrova také 1. Všeobecná Člunovací Společnost, která zajíždí do Čertovky svými historickými loděmi (naháči), a to až k Velkopřevorskému mlýnu.