Strategický plán hlavního města Prahy

Strategický plán hlavního města Prahy, Návrhová část, aktualizace 2016 (neprojednáno)

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS), Akční plán RIS

Operační program Praha – pól růstu ČR