Pražské vouchery jsou zaměřeny na pět následujících oblastí:

  • inovační projekty – spolupráce firem s vědeckovýzkumnými organizacemi za účelem inovace produktu, procesu či služby
  • kreativní služby – využití služeb od subjektů působících v kreativním odvětví vedoucí ke zlepšení prezentace produktu nebo služby od žadatelů směrem ke klientům
  • zahraniční inkubace – za účelem urychlení rozvoje inovativních firem a získání zkušeností s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů a podpory komercializace produktu a transferu výsledků vývoje a inovačních aktivit na zahraniční trhy
  • výstavy a veletrhy – s cílem usnadnit vstup firem na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
  • mentoring a koučink - cílem projektu je koordinovaně předat MSP potřebné informace v podobě specializovaného poradenství pro inovační podnikatelské prostředí.

Veškeré informace naleznete na www.prazskyvoucher.cz.