Trh inovací je nabídka služeb pražských výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť vysokých škol pro podnikatele a firmy. Obsahuje detailní popis jednotlivých nabízených služeb včetně kontaktů na poskytovatele služeb.

Cílem projektu je usnadnit podnikatelským subjektům realizaci inovací produktů a služeb vyhledáním vhodného partnera pro řešení své inovace.

Nabídka služeb: zde