Kreativní podnikání významně přispívá k růstu, zvyšování zaměstnanosti a vývoji inovativních řešení. Také tradiční průmyslová odvětví jsou při spolupráci s kreativními společnostmi inovativnější a konkurenceschopnější. Tvůrčí disciplíny přispívají k větší dynamice, zvyšování konkurenceschopnosti a inovativním změnám společnosti v mnoha ohledech.

Podnikání v kreativním sektoru se liší od ostatních druhů podnikání zejména v těchto hlediscích:

  • dynamika myšlenek a tvůrčího potenciálu, méně rutiny, více nestandardních řešení
  • velký potenciál růstu – ale i vysoké riziko podnikatelského neúspěchu
  • speciální dovednosti někdy podmíněné vrozenými dispozicemi (zejména u estetických a jiných kulturních aktivit)

Hlavní město Praha v kreativním podnikání vidí příležitost a vnímá kreativitu jako zásadního hybatele konkurenceschopnosti podniků, potažmo celého města.

Protože význam kreativity si hlavního město Praha uvědomuje, je kreativita zahrnuta do důležitých koncepčních materiálů.

V rámci návrhové části aktualizace Strategického plán hlavního města Prahy z března 2016 se kreativitou zabývá její druhá část „Prosperující a kreativní metropole“.

Kreativní téma rozpracovává Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS). RIS specifikuje 4 domény perspektivních aktivit - klastrů, které mají v Praze ekonomický a výzkumný potenciál a zároveň mají nadregionální význam a růstový potenciál. Klastr č. 2 zahrnuje tato vybraná kreativní odvětví:

  • digitální média
  • mobilní aplikace a software
  • internetové služby
  • vizualizace a design

Kreativní přístup je základem řešení řady cílů v Operačním programu Praha – pól růstu ČR pro období 2014 – 2020. Kreativita se může projevit při realizaci řady projektů, např. spolupráce výzkumu a aplikačních firem, podpora progresivních služeb pro podnikatele, vznik a rozvoj inovačních firem, zvyšování energetické efektivity objektů a provozoven města a veřejné dopravy, rozvoj sociálního podnikání aj.

Praha podporuje kreativitu i dalšími aktivitami, např.

  • vyhlášením projektu „Kreativní klastr Praha" schváleného usnesením rady hl. m. Prahy č. 13 ze dne 12. 1. 2016. Projekt je umístěn do objektu Radničních domů na Staroměstském náměstí. Jeho hlavním cílem je propojení mezi správou města, akademickou obcí, neziskovým sektorem a zástupci kreativních odvětví. Dalšími cíli je nabídka obyvatelům a návštěvníkům města alternativu k převažujícímu stylu komerční exploatace historického jádra Prahy a posílení značky Prahy jako kulturního a kreativního lídra ČR a prezentovat hl. m. Prahu jako „chytré“ město 21. století a důležitého partnera pro kulturní a kreativní průmysly. Aktuální informace viz web Kreativní Praha.
  • podporou každoroční mezinárodní designérské přehlídky nápadů i výtvorů designerů, řemeslníků a výrobců Prague Design Week
  • nabídkou využití otevřených dat na webové aplikaci Geoportál Praha, kde jsou Open Data města a jeho institucí bezplatně a volně dostupná ve strojově čitelném formátu pro jejich kreativní využití a to i komerčním způsobem