Cílem je doplnění nabídky finančních zdrojů pro malé a střední podniky s krátkou dobou existence. Výhodou finančního nástroje je jeho opakovatelná využitelnost, hlavní město tak získá zdroj, který bude na rozdíl od dotační podpory využitelný několikanásobně.