Co je Komunikační platforma?

Komunikační platforma je projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, který má za cíl vytvořit prostředí stimulující inovace a zvýšit intenzitu spolupráce veřejného, soukromého a akademického sektoru. Nejedná se o vzdělávací akci, ale o zajištění dostatečné informovanosti cílových skupin v Praze, komunikace mezi širokou škálou institucí, reakce na problémy a jejich odborné řešení a navazování nových spoluprací směřujících k rozvoji podnikání.

Jak probíhají setkání?

Setkání Komunikační platformy jsou vždy úzce tematicky zaměřená a probíhají:

 • cca 8x do roka
 • formou speed datingu
 • s max. 25 předem registrovanými účastníky

Pro koho jsou setkání určena?

Komunikační platforma je zaměřená zejména na zástupce:

 • veřejné správy,
 • akademického sektoru,
 • vědeckovýzkumných pracovišť,
 • startupů,
 • malých a středních podniků

se sídlem nebo působením v Praze a vztahem k vybranému tématu. Díky tomu vzniká různorodá skupina, která otevírá nové podněty k diskuzi o vzájemných potřebách a dané problematice a vede debatu na mnoha úrovních.

Jaký je přínos setkání pro účastníky?

 • Propojení zástupců veřejné, akademické a soukromé sféry během krátké chvíle
 • Možnost navázání spolupráce
 • Novinky z oboru, vzájemné sdílení a výměna informací
 • Možnost vytipovat si zajímavé aktéry předem z Katalogu účastníků
 • Účast je zdarma

Bližší informace - http://www.komunikacni-platforma.cz/