Projekt odstraňování překážek podnikání a snižování administrativní zátěže vznikl za účelem zajištění jedné z klíčových podmínek podnikatelských a inovačních aktivit - příznivého podnikatelského prostředí s vysokou mírou stability pravidel a právní jistoty.

Základním přístupem je vytipování překážek a zátěže a jejich rozbor. Komunikace problémových oblastí je prvním krokem k jejich vyřešení. Hl. m. Praha jako kraj může využívat své zákonodárné iniciativy a předkládat návrhy zákonů anebo společně s relevantními partnery prosazovat přijetí legislativních změn, které ke splnění výše zmíněných podmínek povedou. Cílem projektu je především vybudovat pozici Prahy jako zastánce příznivého podnikatelského prostředí.

Nabízíme Vám možnost podílet se na vytipování překážek prostřednictvím odpovědního formuláře – zde.