Cílem projektu je zvýšit vzájemnou informovanost aktérů regionálního inovačního systému o oblasti VaVaI v regionu a efektivnější sdílení informací ze strany veřejného sektoru a zejména HMP v oblasti podpory VaVaI.