Projekt navazuje na projekt „Propagace Prahy jako centra výzkumu, vývoje a inovací“. V rámci projektu bude vytvořena značka Prahy, zahájena podpora značky, výzkum v zahraničí a vytvořeny kapacity v Praze pro poskytování návazných služeb.