Cílem je řešení potřeb samosprávy, které není na trhu k dispozici nebo stávající řešení není vyhovující a vyžaduje výzkum a vývoj. Proces je charakterizován fázovaným zadáváním veřejných zakázek na splnění dílčích cílů, např.: návrhů řešení, výzkumu řešení, zhotovení prototypu, testovací série. Předobchodní fáze končí uvedením výrobku nebo služby na trh. Následuje pak veřejná zakázka v obchodní fázi.

Název výzvy: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Výzvy operačního programu zde