Cílem projektu proto bude podpořit aplikovaný výzkum a vývoj pro potřeby hl. m. Prahy. Podpora bude realizována s využitím OP Praha – pól růstu ČR, a to uskutečněním výzvy k předkládání projektů. Typovým podpořeným projektem bude soubor činností, které zajistí posunutí výsledků výzkumu ke komerčnímu využití, tj. zejména činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, nalezení strategického komerčního partnera, patentování a případně vznik nové spin-off firmy. Cílovou skupinou budou výzkumné organizace a/nebo firmy.

Název výzvy: Inovační poptávka veřejného porostoru. Výzvy operačního programu: zde