Rada hospodářské a sociální dohody hl. m. Prahy (dále jen RHSD) působí jako společný dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán odborových svazů působících v hl. m. Praze, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů působících v hl. m. Praze a hl. m. Prahy pro tripartitní vyjednávání s cílem vzájemné výměny informací a stanovisek a dosažení shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje v rámci území hl. m. Prahy.

Účastnické strany RHSD jsou:

 • hlavní město Praha
 • zaměstnavatelské a podnikatelské svazy působící v hl. m. Praze
 • odborové svazy působící v hl. m. Praze

Účastnické strany RHSD se navzájem informují, projednávají, konzultují, navrhují a prosazují řešení problematik v rámci území hl. m. Prahy zejména v následujících oblastech:

 • hospodářského a sociálního rozvoje hl. m. Prahy
 • zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů
 • veřejných služeb (dopravní obslužnost, zdravotnictví, školství, sociální péče, péče o mládež, tělovýchovu a sport, kultura)
 • podnikání
 • pracovně právní a sociálních podmínek zaměstnanců a obyvatel hl. m. Prahy

Orgány RHSD tvoří:

 • Plenární schůze
 • Předsednictvo
 • Pracovní komise

Plenární schůzi RHSD tvoří:

 • hlavní město Praha:

  • primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib - předseda

  • Adam Scheinherr

  • Milena Johnová

  • Vít Šimral

  • Jan Chabr

 • zaměstnavatelské a podnikatelské svazy působící v hl. m. Praze:

  • Jan Wiesner - místopředseda

  • Bohuslav Štancl

  • Jiří Horecký

  • Radek Špicar

  • Jan Šebesta

 • odborové svazy působící v hl. m. Praze:

  • Miroslav Kvíz - místopředseda

  • Jaroslav Hornych

  • Eva Dvořáčková

  • Jaroslava Nestěrová

  • Jaroslava Carrasco

Předsednictvo RHSD tvoří:

 • hlavní město Praha:

  • primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib - předseda

 • zaměstnavatelské a podnikatelské svazy působící v hl. m. Praze:

  • Jan Wiesner

 • odborové svazy působící v hl. m. Praze:

  • Miroslav Kvíz

Pracovní komise RHSD jsou:

 • Pracovní komise pro odborné vzdělávání
 • Pracovní komise sociální a zdravotní
 • Pracovní komise pro investice a infrastrukturu
 • Pracovní komise pro rozvoj města