Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 117
Na stránce:
První | Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další
 • 9. 4. 2014 Město podpoří populární soubor tělesně postižených
  Populární kapela The Tap Tap složena z tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu zamíří do Izraele. Zde vystoupí na Festivalu pro tělesně a postižené osoby (Festival for people with special needs), což ji umožní i výrazná finanční podpora Hl. m. Prahy.
 • 4. 4. 2014 Pražské služby pomáhají nevidomým třídit odpad
  Nevidomí a slabozrací obyvatelé Prahy 4 mají možnost se snáze zapojit do třídění odpadu. Společnost Pražské služby vybavila sběrné kontejnery na papír, sklo, plast a nápojové kartony na deseti vytipovaných stanovištích označením v Braillově písmu. Jde o začátek šestiměsíčního pilotního projektu, po jehož vyhodnocení se rozhodne, zda budou Braillovým písmem označeny i další kontejnery.
 • 3. 4. 2014 Za hmatové expozice dostala Národní galerie cenu MOSTY 2013
  V rámci 11. ročníku slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky MOSTY 2013 zvítězila Národní galerie v Praze v kategorii Instituce veřejné správy, a to za 30 let systematické taktilní prezentace uměleckých sbírek návštěvníkům s poruchami zraku.
 • 18. 3. 2014 Praha by mohla mít za jedenáct let zcela bezbariérovou MHD
  Radní dnes projednali a schválili materiál, podle kterého by mohly už za jedenáct let zmizet všechny bariéry, které dnes sužují veřejnou hromadnou dopravu v Praze. Jedná se o první ucelený materiál, který se této problematice věnuje.
 • 7. 3. 2014 O jedinečný projekt Vzdělávání a mobilita v Praze je velký zájem, vloni se do něj zapojilo 260 osob s handicapem
  Projekt, zaměřený na podporu handicapovaných osob s cílem zlepšit jejich postavení na trhu práce, příp. upevnit jejich současné postavení, jedinečným způsobem slučuje přepravu, kariérní poradenství, zprostředkování vzdělávacích či rekvalifikačních kurzů a zaměstnávání handicapovaných.
 • 25. 11. 2013 Primátor předal ceny handicapovaným plavcům
  Na 135 tělesně postižených plavců ze třech zemí a dvanácti sportovních klubů se včera zúčastnilo 22. ročníku Mistrovství České republiky pro rok 2013 pod názvem XXII. Strahov Cup. Záštitu nad závody převzal pražský primátor Tomáš Hudeček, který také těm nejlepším předal ceny. Mottem letošního ročníku bylo: „Není malých plavců, jsou jen malé plavky!“
 • 7. 11. 2013 Operační program Praha – Adaptabilita pomáhá nevidomým
  Podle odhadů žije v České republice více než 100 000 osob trpících zrakovým postižením. Počet takto handicapovaných se zvyšuje, neboť tento typ postižení se netýká pouze vrozené slepoty, ale souvisí také s důsledky různého typu onemocnění či úrazů. Existují instituce, které by napomohly překonat postiženým tento nelehký úkol a usnadnily jim cestu zpět do běžného i pracovního života?
 • 24. 10. 2013 Praha představí na veletrhu unikátní projekt pro handicapované
  Unikátní projekt zaměřený na podporu osob s handicapem orientovaný na zvýšení jejich uplatnění na pracovním trhu představí na 17. mezinárodním zdravotnickém veletrhu NON-HANDICAP na pražském Výstavišti ve dnech 23. - 25. 10. 2013 Centrum sociálních služeb Praha ve spolupráci s hlavním městem.
 • 14. 10. 2013 VELKÁ ROŠÁDA: 19. ročník mezinárodního setkání dětí a mládeže s různým typem a stupněm postižení
  Akce proběhne ve dnech 26. 10.–2. 11. 2013 v Praze. K slavnostnímu zahájení dojde v 19.00 hodin v tělocvičně Jedličkova ústavu a školy, Na Topolce 1713/1a.
 • 20. 5. 2013 KE STAŽENÍ: Přes bariéry – Informační rozcestník pro snadné putování Prahou
  Brožura Přes bariéry – Informační rozcestník pro snadné putování Prahou je určena především domácím i zahraničním turistům s handicapem. Je zdrojem odkazů na důležité instituce a informační weby a vodítkem, jak se zorientovat v možnostech, které hlavní město lidem s omezenou schopností pohybu nabízí.
Celkový počet: nejméně 117
Na stránce:
První | Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další