Den bez bariér je součástí projektu Praha bez bariér a nabídne celou škálu přednášek od problematiky bezbariérového užívání staveb v právních předpisech, přes dobré a špatné příklady řešení bezbariérového užívání veřejného prostoru v praxi, až po informace o grantovém schématu Hlavního města Prahy na odstraňování bariér pro rok 2019. Souběžně bude mít každý možnost si v rámci interaktivního programu vyzkoušet pohyb s kompenzačními pomůckami pro handicapované.

Jednotlivé bloky budou odděleny přestávkami na občerstvení, během kterých budou přednášející k dispozici pro konzultace konkrétních bezbariérových řešení.

Přednášky budou probíhat po celý den a zájemci se mohou přihlásit ZDARMA na libovolný počet přednáškový bloků.

V případě zájmu prosím se prosím registrujte na www.denbezbarier.cz

Děkujeme a těšíme se na viděnou na Dni bez bariér.

Harmonogram

 
09:15 – 10:15 1. Bezbariérové užívání staveb v právních předpisech
přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
10:15 – 10:30 přestávka na občerstvení
10:30 – 12:00

2. Dobré a špatné příklady řešení bezbariérového užívání veřejného prostoru v praxi – pohyb osob nevidomých a slabozrakých
přednášející: Ing. František Brašna

12:00 – 12:30 přestávka na občerstvení
12:30 – 14:00 3. Dobré a špatné příklady řešení bezbariérového užívání veřejného prostoru v praxi – pohyb osob se sníženou schopností pohybu
přednášející: Ing. arch. Jan Tomandl
14:00 – 14:15 přestávka na občerstvení
14:15 – 15:15

4. Mapování přístupnosti a pražská Mapa přístupnosti
přednášející: Mgr. Kateřina Novotná

15:15 – 15:45 5. Sdílení dat o přístupnosti v rámci projektu Nadace Charty 77 – Mapy bez bariér
přednášející: Ing. Petr Hazuza
15:45 – 16:00 přestávka na občerstvení
16:00 – 16:30 6. Program mobility Rady vlády ČR
přednášející: Mgr. Václav Krása
16:30 – 17:00 7. Grantové schéma HMP na odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2019
přednášející: Bc. Jaroslav Hájek

Souběžně s celým programem
interaktivní program – možnost vyzkoušet si manipulaci a pohyb s kompenzačními pomůckami pro handicapované
přednášející: asistenti z Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR
konzultace konkrétních bezbariérových řešení s odborníky z POV a SONS