Den bez bariér je součástí projektu Praha bez bariér a nabídne netradiční vhled do problematiky bezbariérové přístupnosti v podmínkách hlavního města Prahy. Po úvodním příspěvku na téma komunikace se zdravotně postiženými se ve čtyřech blocích rozvinou témata dostupnosti informací, prostupnosti veřejného prostoru, dostupnosti veřejné hromadné dopravy a hledání kompromisu v rámci velkých investičních projektů. Souběžně bude možnost individuálně konzultovat technické otázky zajištění bezbariérové přístupnosti staveb a v rámci interaktivního programu vyzkoušet pohyb s kompenzačními pomůckami pro handicapované. Účast na akci nebo její části je v rámci Evropského týdne mobility nabízena všem zájemcům ZDARMA.

V případě zájmu se, prosím, registrujte na  https://forms.gle/xBB6iDjSYffFPJtP9.

Těšíme se na viděnou na Dni bez bariér!

Program

 

08:30 – 09:10

Jak vnímá většinová společnost osoby se zdravotním postižením?
Vyzkoušet znamená pochopit. Michal Prager

09:15 – 10:15

Odstín první: Dostupnost informací
Mapa přístupnosti. Karolína Klímová, ODO MHMP
Mapy bez bariér. Petr Hazuza, Nadace Charty 77 I Konto Bariéry

Vozejkmap. Marek Váša, CZEPA
Informace o provozu MHD v době koronavirové karantény. Filip Drápal, ROPID

10:20 – 11:20

Odstín druhý: Praha - dobré místo k žití
Úprava veřejného prostoru, jak velí zákon. Karolína Klímová, ODO MHMP
Granty HMP na odstraňování bariér ve veřejném prostoru v Praze. Jaroslav Hájek, ODO MHMP

Technické řešení bezbariérově přístupných toalet. Jan Tomandl, POV

11:30 – 12:30

Odstín třetí: Dopravit se tam, kam potřebuji
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze. Jaroslav Hájek, ODO MHMP
Přestupní uzly z hlediska osob nevidomých a slabozrakých. Marie Málková, SONS ČR

12:40 – 13:30

Odstín čtvrtý: Život je kompromis
Případová studie: Rekonstrukce Vítězného náměstí. Martin Špičák, IPR HMP

Souběžně s celým programem
interaktivní část – možnost vyzkoušet si manipulaci a pohyb s kompenzačními pomůckami pro handicapované
asistenti z Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR
konzultace konkrétních bezbariérových řešení s odborníky z POV a SONS