„Obracejí se na nás postižení lidé s různými problémy především ohledně dopravy, například  navrhují trasy pro nízkopodlažní spoje či jiné časy pro ně, tak aby handicapovaným vyhovovaly, ale  přicházejí i s návrhy  na opravy zastávek  apod. Kupodivu jsem se zatím nesetkal s jinou problematikou, než je doprava.“

Jak se vám spolupracuje s magistrátem?

Už to, že máme vlastní kancelář, je znakem dobrých vztahů a pracovní skupina pro Prahu bezbariérovou na základě velmi plodné spolupráce skutečně začíná mít výsledky. Ve skupině jsou totiž nejen lidé z magistrátu, ale  chtěl bych vyjádřit poděkování například panu Dohnalovi z Dopravního podniku Praha, panu Prokelovi z Ropidu, hodně komunikujeme s panem Marečkem, zastupitelem hl. města Prahy, a výborně se pracuje i s lidmi z odboru dopravy panem Šímou a dalšími. Ostatně odbor dopravy nám vychází skutečně maximálně vstříc.

Jaké jsou výsledky práce expertní skupiny?

Otevření kanceláře bylo jedním z kroků, ale díky intervenci skupiny se například objevily projekty, které pomohou zpřístupnit metro. Jde o výhled na příštích pět let, kdy bude investováno 1,3 miliardy korun do bezbariérových vstupů. To, že se našly v rozpočtu peníze,  považuji za to nejdůležitější. Je to největší počin pracovní skupiny. Navíc jsme začali spolupracovat se zahraničními projekty a bereme si z nich samozřejmě ty dobré nápady.

Můžete říci, co vás v zahraničí inspirovalo?

Kromě jiného i tu zkušenost, že je dobré vytvořit ucelenou koncepci zpřístupňování města, od které by se vše odvíjelo.

Jaké jsou další konkrétní výstupy práce expertní skupiny?

Už před jejím vznikem jsme diskutovali o zpřístupnění stanice metra Chodov. To se dnes začíná budovat, byť z evropských financí. Je to důležité, jsou tam velké aglomerace lidí s postižením. Následovat by měla Národní třída, kde už jsou finance z poloviny zajištěny, a dalším v investičním plánu jsou, i  když  technicky těžko proveditelné a finančně velmi náročné, stanice jako Anděl a  I. P. Pavlova.  Dříve se dlouho předpokládalo, že je nebude vůbec možné zpřístupnit. I to je dobrý výsledek expertní skupiny, že byla tato problematika opět otevřena a díky Metroprojektu vznikly studie, které  potvrdily, že tyto stanice lze díky novým technologiím zpřístupnit i postiženým.