Kolik stojí MHD pro osoby se sníženou schopností pohybu?

Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P je doprava zdarma, u držitele průkazu ZTP/P má zdarma dopravu i jeho doprovod. Kdo průkazku ZTP nemá (např. zahraniční návštěvník), platí běžné jízdné dle Tarifu PID.

 

Jak zjistím, že daný spoj je bezbariérový?

Na webu ROPID či DPP je možnost ve vyhledavači spojení zatrhnout jen bezbariérové spojení nebo jen nízkopodlažní spoj: 

http://ropid.cz/hledani-spojeni/

http://www.dpp.cz/    

 

Kde najdu informace o bezbariérovém spoji?

Na zastávce je na jízdním řádu uveden piktogram vozíčkáře – v záhlaví jízdního řádu a poznámce v případě, že jsou nízkopodlažními vozidly zajištěny všechny spoje, u jednotlivých garantovaných spojů v případě, že jsou nízkopodlažními spoji zajištěny jen vybrané spoje. Stejnou informaci najdete na webu DP v sekci Jízdní řády

http://www.dpp.cz/bezbarierove-cestovani/

 

Kde najdu seznam bezbariérových stanic metra?

Na webu DP je seznam stanic formou mapky metra a jeho linek včetně aktuálního stavu bezbariérových zařízení (výtahů), je zde možnost nastavení zasílání SMS hlášení o konkrétní stanici a nefunkčnosti výtahu nebo plošiny

http://www.dpp.cz/stav-bezbarierovych-zarizeni/

 

Když nemůžu jet MHD, jaké mám možnosti?

Lze využít služby DOPRAVA NA ZAVOLÁNÍ, vzhledem k vytíženosti služby je však třeba dopravu objednávat s určitým časovým předstihem. Služba je zajišťována mikrobusy upravenými pro přepravu osob na vozíku, je v současné době poskytována dvěma soukromými společnostmi

http://www.handicap-transport.cz/ , autodoprava.popelar@centrum.cz, 602 267 040

http://www.societa.cz/ , dispecink@societa.cz, 778 007 858

Také lze využít zvláštní linku H1 zajišťující přepravu osob s omezenou schopností pohybu, a to v úseku Černý most – Florenc – Chodov, která jezdí 7 krát denně, pouze v pracovních dnech

http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?t=9&mi=11&n=0&lc=799&d=2017-09-03.

S výhodou lze využít dotovanou službu poskytovanou některými komerčními společnostmi, která bývá označována jako SENIOR TAXI.

 

Může cestovat v povrchové dopravě MHD v jednom dopravním prostředku více cestujících na vozíku současně?

Smluvní přepravní podmínky PID (článek 6) mj. určují maximální počty současně přepravovaných ortopedických vozíků a kočárků v nízkopodlažních vozidlech (u tramvají 4, v autobusech zpravidla 1+1) – záleží však na aktuální provozní situaci, kterou vyhodnocuje řidič. V současné době doplňuje Dopravní podnik hl. města Prahy svůj autobusový vozový park o nová vozidla, která disponují dvěma homologovanými místy pro přepravu osoby na ortopedickém vozíku. Pokud jsou však již místa ve vozidle obsazena dětskými kočárky, nemá osoba na vozíku právo přednosti.

 

Může cestující na vozíku použít eskalátor?

Osoba na ortopedickém vozíku eskalátor používat nesmí, viz Smluvní přepravní podmínky PID (článek 6, odst. 2). Na eskalátorech je piktogram zákazu ortopedického vozíku.

http://www.dpp.cz/stav-bezbarierovych-zarizeni/

 

Jaké má cestující na vozíku v noční přepravě možnosti cestování MHD?

Horší než v dopravě denní - v noční dopravě nejsou v provozu nízkopodlažní tramvaje (v noci jsou vypravovány pouze sólo vozy, které nejsou zpravidla nízkopodlažní), navíc centrální přestupní uzel Lazarská není bezbariérově upraven (zastávky ve Spálené). Naopak podíl nízkopodlažních autobusů na nočních linkách postupně roste (aktuálně téměř polovina spojů).

 

Kde v metru lze použít přístupné/bezbariérové WC?

Veřejně přístupné toalety jsou ve většině stanic metra. Limitujícím faktorem je v mnoha případech bezbariérová přístupnost těchto zařízení – Dopravní podnik hl. města Prahy v současné době postupně provádí potřebné stavební úpravy pro bezbariérové zpřístupnění toalet.

 

Jak zjistí osoba nevidomá nebo slabozraká na zastávce MHD (autobus nebo tramvaj) číslo a směr právě přijíždějícího dopravního prostředku?

Zjištění čísla linky a jejího směru na zastávce MHD pro právě přijíždějící spoj lze provést pomocí vysílačky VPN stiskem tlačítka čísla 3, které aktivuje akustický výstup umístěný přímo na vozidle (je vhodné se pohybovat v blízkosti označníku zastávky); toto hlášení oznámí číslo linky a konečnou stanici spoje. Některé tramvajové zastávky v Praze jsou již vybaveny tzv. inteligentními označníky, které rovněž na výzvu VPN poskytují akustickou informaci o čísle a času příjezdu spojů podle jízdního řádu.

 

Mohu dát řidiči vozidla MHD (autobusu, tramvaje) oznámení o nástupu osoby se sníženou schopností orientace (tzn. o nástupu osoby slabozraké nebo nevidomé)?

Ano, před nástupem do dopravního prostředku MHD může být pomocí vysílačky VPN stiskem tlačítka čísla 4, nejlépe v blízkosti označníku. Ostatní cestující mohou v tom případě zaslechnout frázi „nástup nevidomého“.

 

Jsou na webových stránkách informace o bezbariérovosti zastávek MHD pro osoby se sníženou schopností orientace, tj. pro osoby nevidomé a slabozraké?

Vzhledem k velké různorodosti se neudává, u nových a rekonstruovaných zastávek se předpokládá dodržení platné stavební legislativy.

 

Jak mohu najít vstup nebo podchod do stanice metra pro osoby se sníženou schopností orientace, tj. pro osoby nevidomé a slabozraké?

Vstupy do vestibulů stanic jsou standardně opatřeny akustickým majáčkem osazeným v ose dveří, schodiště nebo eskalátoru. Akustický majáček lze aktivovat vysílačkou VPN tlačítkem číslo 1 pro základní navigační signál a tlačítkem číslo 2 pro rozšířenou, podrobnější informaci. Tento systém se trvale rozšiřuje a upřesňuje.

 

Jak mohu jako nevidomý zjistit v metru nebo v podchodu směr pohybu eskalátorů?

Směr pohybu a stav eskalátorů pro osoby se sníženou schopností orientace lze zjistit vysílačkou VPN stiskem tlačítka číslo 2, kterým se spustí akustická informace z majáčku umístěného v ose soustavy eskalátorů.

 

Jak zjistím jako nevidomý v metru směr přijíždějící soupravy?

U vybraných stanic metra je tato informace uvedena na konci hlášení akustického majáčku při vstupu do prostoru stanice metra nebo ve frázi u eskalátoru.

 

Jak mohu jako nevidomý najít v prostorách metra veřejné toalety?

U vybraných stanic jsou vstupy na toalety opatřeny akustickými majáčky.

 

Jak zjistím jako nevidomý na zastávce MHD aktuální odjezd dopravního prostředku povrchové dopravy? Odjezdový řád dopravních prostředků MHD lze zjistit na vybraných zastávkách z informačního odjezdového panelu, kde lze spustit akustický výstup vysílačkou VPN tlačítkem číslo 5.

 

Jak najdu jako nevidomý výtah do stanice metra?

Vybrané vstupy jsou opatřeny akustickými majáčky, které lze spustit vysílačkou VPN tlačítkem číslo 2.

 

Může dát řidiči soupravy metra cestující se sníženou schopností orientace (nevidomý, slabozraký cestující) oznámení o nástupu do vagonu metra?

Ano, před příjezdem soupravy vozů metra pomocí vysílačky VPN stiskem tlačítka čísla 4. Tím se aktivuje signál akustický i vizuální a dojde k automatickému otevření dveří celé soupravy, která právě přijede do stanice, a ozve se fráze „otevření dveří aktivováno“.

 

Jak se pohybují a orientují cestující se sníženou schopností orientace (nevidomí, slabozrací) na ostrůvcích povrchových nástupišť zastávek MHD?

Pro maximální zajištění bezpečnosti všech chodců bývají zastávkové ostrůvky MHD opatřeny zábradlím, podle kterého se také nevidomí mohou samostatně pohybovat a využít spodní část zábradlí jako vodící prvek - zarážku pro pohyb s bílou holí.

 

Jak pomáhá speciální dlažba s výstupky (např. u označníků zastávek, u přechodů apod.) nevidomým?

Jedná se o tzv. signální pás, který nevidomý rozliší holí od okolního povrchu (zastávky, chodníku) a získá tím informaci o optimálním místě vyčkávání příjezdu vozidla nebo nasměrování na přechod pro chodce.

 

Drážky na nástupištích metra - k čemu slouží a jak se využívají?

Jedná se o umělou vodící linii, která slouží nevidomým. Umožňuje jim bezpečný a samostatný pohyb s bílou holí podél nástupiště. Důležité je, aby na této vodící linii a podél ní byl volný průchod bez bariér v koridoru min. 50 až 75 centimetrů podél drážky po obou stranách, bez překážek např. v podobě stojících osob, zavazadel, kol, kočárků atd.

 

Jak nejlépe pomoci spolucestujícímu se sníženou schopností orientace (nevidomé osobě)?

Nejprve dotazem, zda pomoc potřebuje - pokud ano, tak jakou.