Hlavním cílem Letního víkendu pro DUHU je informovat spoluobčany o životě lidí s mentálním znevýhodněním a zároveň prezentovat, jakou podporu poskytuje o. s. Společnost DUHA svým klientům. V rámci pestrého programu nahlédnete do života Společnosti DUHA, seznámíte se službami Chráněné bydlení, Centrum denních služeb a Podporované zaměstnávání.

Pro tuto akci je přichystána například Duhová galerie s kavárnou, ve které budou prezentovány obrazy klientů s tématem Jak se vidím v Duze, nebudou chybět Duhové tvůrčí dílny otevřené veřejnosti, ve kterých předvedou naši klienti spolu s asistenty svoji zručnost, Duhová prodejna s výrobky klientů Center denních služeb, Duhové osvěžení, které připravují klienti Chráněného bydlení, soutěže, deskové hry a pohádky pro děti a kulturní program na Duhovém pódiu.

Náplň těchto dvou dnů spoluvytvářejí klienti i asistenti, pracovníci Společnosti DUHA budou po celý víkend připraveni zodpovídat otázky návštěvníků. Věříme, že se naplní cíl akce – informovat veřejnost o tom, že i svět a život lidí s mentálním znevýhodněním jsou pestré.

Přesný program najdete na webových stránkách www.spolecnostduha.cz.