Základní informace o problematice bezdomovectví poskytuje Portál pro sociální oblast města Prahy. Těmi nejdůležitějšími sociálními službami, které lidé bez střechy nad hlavou nejčastěji využívají, jsou především azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny. Podrobný soupis poskytovaných služeb sociální prevence lze najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Výpis všech pražských zařízení, která tyto služby poskytují, je možné získat na registru poskytovatelů sociálních služeb.

Kdo všechno pomáhá?

Centrum sociálních služeb Praha zastřešuje řadu odborných pracovišť, která nabízejí pomoc lidem v tísni. Centrum provozuje například dům tréninkového bydlení, několik přechodných ubytoven, noclehárnu na lodi Hermes a v rámci centra probíhá i několik terénních programů. Na úrovni jednotlivých městských části funguje poskytování pomoci a podpory prostřednictvím sociálních kurátorů.

Kde ještě najdeme pomoc

Po celé Praze je na 50 azylových domů, nocleháren a nízkoprahových denních center. Podstatnou část z nich provozují tyto čtyři organizace: mezinárodní hnutí Armáda spásy, občanské sdružení Naděje, Diakonie českobratrské církve evangelické a Charita Česká republika. Získat přehled o dalších sociálních zařízeních v Praze je možné díky katalogu neziskových organizací a seznamu členů České rady humanitárních organizací, která v sobě sdružuje početnou skupinu poskytovatelů zdravotně-sociálních služeb.

V hlavním městě také působí několik organizací, které se snaží lidem bez přístřeší pomoci integrovat se zpět do společnosti. Mezi ně patří například občanská sdružení Nový Prostor nebo Ježek a čížek.

Ve výjimečných případech, například při velkých mrazech, poskytuje hlavní město Praha ambulantní pomoc v terénu. Tak tomu bylo například v roce 2006, kdy na Letné vyrostlo stanové městečko pro téměř 250 lidí.

Důležité odkazy

Pomoc bezdomovcům