Nabídka sociálních služeb určených lidem s mentálním postižením žijícím v Praze je opravdu široká. Najdeme zde všechna potřebná zařízení. Od informačních a poradenských center přes denní stacionáře, chráněné dílny, pracoviště a klubovny až po chráněná bydlení. Tato pracoviště nabízejí asistenční, odlehčovací a psychologické služby a realizují různorodé projekty, jako jsou například tranzitní a pracovně-tréninkové programy. Společným cílem těchto snah je pomoci občanům s mentálním postižením začlenit se do společnosti.

Organizace, které nabízejí pomoc

Magistrát hlavního města Prahy je zřizovatelem několika institucí nabízejících sociální služby. Jejich přehled je možné najít na Portálu pro sociální oblast města Prahy. Seznam organizací poskytujících pomoc mentálně postiženým je také možné najít v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Na území hlavního města operuje řada občanských sdružení, která všechna dohromady poskytují širokou paletu sociálních služeb pro občany s mentálním postižením. Mezi ta nejznámější patří občanská sdružení Pohoda, Máme otevřeno?, Rytmus, Společnost Duha, Portus Praha, Asociace pomáhající lidem s autismem a sdružení Podpora samostatnosti OSA. Pro kompletní orientaci v obrovském množství organizací v Praze také slouží Adresář služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, který vytvořilo občanské sdružení Pohoda za finanční podpory pražského magistrátu a Evropské unie. Odkazy na další organizace jsou například na Informačním portálu pro osoby se specifickými potřebami.

Dostatek informací je základem porozumění

Množství dobrých rad a užitečných informací lze dohledat prostřednictvím portálů www.dobromysl.cz, www.eseznam.cz a www.internetporadna.cz. Nacházejí se na nich aktuální články, seznamy literatury o problematice mentálního postižení, zajímavé odkazy na poradny, diskusní fóra a další služby.

Zapojit se do života velkoměsta

Zaměstnavatelů, kteří s radostí přijmou někoho s mentálním handicapem, je v Praze mnoho. Dají se dohledat například v databázi Informačního serveru pro zdravotně postižené nebo Burze práce. Sdružení Inventura zase podporuje a zviditelňuje uměleckou činnost lidí s mentálním postižením.