Důležité služby a informace poskytované Magistrátem hl. m. Prahy

Informační systém Braillnet

Informační systém Braillnet je rozsáhlou databází, zřizovanou organizací SONS, ve které lze nalézt seznam zaměstnavatelů hendikepovaných občanů, specializovaných organizací, škol, kompenzačních pomůcek a jejich výrobců.

Odkazy na důležité služby a informace poskytované nezávislými organizacemi