Stovka vystavovatelů představí přístroje a pomůcky pro postižené, bezbariérové stavby, svoji práci budou prezentovat sdružení a odborné organizace. Výstava je otevřena od 10 do 17 hodin a vstup je zdarma.

Součástí NON-HANDICAP je i bohatý doprovodný program, který nabízí přednášky, semináře a poradenství a také mezinárodní zdravotnický veletrh PRAGOMEDICA.

Více o NON-HANDICAP a program doprovodných akcí najdete na adrese www.incheba.cz/non-handicap