V rámci 14. ročníku udílení cen MOSTY byla nominována Praha za Mapu přístupnosti budov a veřejných prostor v kategorii Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny dne 16. března 2017 v Hradci Králové. Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

Mapa přístupnosti objektů

Mapa přístupnosti je aplikace, která přináší informace o přístupnosti budov a veřejných prostranství z hlediska osob s omezenou schopností pohybu. Kategorizuje objekty tzv. semaforovým způsobem na přístupné, částečně přístupné a nepřístupné. Každý zmapovaný objekt má kromě hlavního piktogramu (v zelené, oranžové, nebo červené barvě) sérií 11 doplňujících piktogramů (modrá barva, pokud se daný jev u objektu vyskytuje a šedivá pokud se nevyskytuje), díky kterým uživatel dostane přehlednou grafickou informaci, jaká úskalí na něj čekají (například obtížný povrch či sklon, úzké dveře nebo průjezdy, zda je bezbariérový vstup hlavním nebo bočním vchodem apod.). Podrobný textový popis a galerie fotek je pak samozřejmostí. Mapa také nabízí možnost vyhledávání dle typu objektu nebo lokality a možnost filtrace.

Mapovou aplikaci vytvořil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a byla spuštěna na konci června roku 2016. Data pro aplikaci jsou denně synchronizována s datovým úložištěm Pražské organizace vozíčkářů. Vývoj, podpora a rozvoj aplikace je hrazen z provozních nákladů IPR Praha.

Mapa je veřejnosti přístupná na adrese www.mapapristupnosti.cz a je optimalizovaná i pro tablety a mobilní telefony. Počet objektů v aplikaci byl na konci ledna 847. Pro srovnání: při spuštění to bylo zhruba 300 objektů. Návštěvnost představuje zhruba deset jedinečných přístupů denně, během víkendových dnů zhruba 40. Momentálně se připravuje anglická mutace stránek, která by měla být spuštěna v polovině letošního roku. Navazujícím projektem je vytvoření doporučených historických tras, které pak ve spolupráci s Prague City Tourism budou zájemcům k dispozici i v tištěné podobě.

Praha bez bariér

Praha chce být město vstřícné pro všechny obyvatele a návštěvníky, tedy takové město, ve kterém si pobyt i pohyb mohou užívat také osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Aktivity pro odstraňování bariér ve veřejném prostoru i MHD probíhají od 90. let, kdy se změnilo vnímání potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a začalo se více prosazovat jejich začleňování do společnosti. Prioritou je bezbariérové zpřístupnění pražské MHD, která umožňuje pohyb po celém městě.

Mezi hlavní ukazatele rozdílného přístupu patří přístupnost stanic metra, které jsou klíčovými dopravními uzly pražské veřejné dopravy. Do roku 1990 nebyla žádná ze stanic metra přístupná pro osoby se sníženou pohyblivostí, ani nebyla vybavena prvky pro bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých.

V současné době je bezbariérově přístupných 43 z 61 stanic metra, tedy cca 70 %, a všechny nově budované stanice se automaticky staví bezbariérově přístupné. V roce 2015 a na počátku roku 2016 byly zpřístupněny stanice metra I. P. Pavlova, Anděl, Roztyly a Můstek A i B. Na zpřístupnění dalších stanic se pracuje, a to jak těch, které jsou zatím zcela bariérové, tak i těch, které jsou zpřístupněny provizorním způsobem, např. schodišťovou plošinou nebo nákladním výtahem. Na dalších stanicích metra byly dodatečně provedeny vodicí linie, které zajišťují samotný a bezpečný pohyb zrakově postižených. V metru a na některých dalších místech (např. dopravní terminály, pošty, úřady) se doplňují i akustické orientační prvky pro zrakově postižené.

V oblasti tramvajové dopravy pak v rámci rekonstrukcí tramvajových tratí dochází automaticky k bezbariérovým úpravám zastávek, což společně s rozšiřováním nízkopodlažních spojů usnadňuje pohyb po městě.

Ke změnám ale dochází i mimo veřejnou dopravu. Průběžně se investuje do bezbariérové prostupnosti města, zejména pak do bezbariérových úprav přechodů pro chodce, a to jak v rámci samotných investic, tak i v rámci celkových rekonstrukcí komunikací.

I nadále budou pokračovat bezbariérová zpřístupnění zastávek a stanic MHD, a to jak v rámci připravovaných celkových rekonstrukcí uličních prostranství nebo tramvajových tratí, tak i samostatnými úpravami v místech, kde se celkové rekonstrukce neplánují. Pokračuje se v budování výtahů do stanic metra. Prioritu mají významné stanice metra z hlediska přestupů na další linky MHD, kde usnadní prostupovat velké části města.

Více informací najdete zde: